Brugere af de udendørs arealer omkring centret er de samme som anvender Multicentret. I mange år har her været fodboldbaner og græsarealer. Her er nu etableret en krolfbanen af seniorklubben og Multicentret har gennem fondsmidler anlagt en motionsbane. Et projekt med renovering af tennisbanen er ligeledes gennemført via fondsmidler så den nu også kan anvendes til andet end tennis.  
Østerild Multicenter og udearealet omkring er blevet områdets og byens samlingssted og det udvikler sig stadigt. Det betragtes som et stort aktiv for byen.

Nordside mod skolen

Motionsbane

Hovedindgang mod syd

Multibane med kunstgræs

Multibane

Tennisbane