Vision

Østerild Multicenter er samlingspunktet for landsbyens liv. Den selvejende institution som er ejer,  danner med sine bygninger rammen om et landsbyfællesskab for sports- og kulturaktiviteter for områdets beboere. Her samles man om sport og motion, med bevægelse som et væsenligt omdrejningspunkt. Ligeledes samles man her, når byens Borgerforening eller andre holder møder, foredrag, generalforsamling, udstillinger osv og her samles man om husets foreninger f. eks. Skytteklubben, Seniorklubben og lokalhistorisk forening.
Bestyrelsens vision for centret er, at centret og de omgivende arealer tilsammen skal danne ramme om rigtigt mange forskellige oplevelser for den besøgende. Huset er bygget med åbenhed, med placering af vinduer mellem de forskellige rum og til det fri, så man hele tiden kan følge med i hvad andre laver, inde som ude, medens man bevæger sig gennem husets lokaler.
Denne ånd skal også kunne ses gennem husets aktiviteter. Der skal altid være plads til nye tiltag og ideer, samtidigt med at man løbende fornyer det indhold, som det i dag rummer og som skaber liv i kludene. Bestyrelsen giver opbakning til afholdelse af børnefødselsdage af ca. 4 timers varighed og andre lignende arrangementer, som kan indlægges  mellem de fast skemalagte aktiviteter , men man er dog enige om, at der ikke skal udlejes til private fester. Dette for at skåne lokalerne, samt så de næste brugere spares for synet af resterne fra en afholdt fest. Alle aktiviteter som sætter gang i huset er velkomne. Et åbent hus med gang i, hvor alle mødes og hygger sig og hvor alle er en del af fællesskabet.