Green Sport Facility

Bestyrelsen og Multicentrets Miljøgruppe har arbejdet med Miljø politik og Miljø handleplan for 2023. Du finder begge dele her:

Miljøpolitik 2023

Miljøhandleplan 2023